Waarheid spreken

Kunnen we wel waarheid spreken?Kunnen we wel waarheid spreken? Een vraag die meerdere betekenissen heeft. Kunnen we wel eerlijk zijn, in de zin van. Hebben we wel geleerd om eerlijk te zijn. En de andere betekenis van, kunnen we wel eerlijk zijn. Leven we in een wereld een maatschappij waarin eerlijk zijn, wordt gewaardeerd?

Blijft nog iets anders over. Wat is eerlijk zijn? Als mediums en paragnosten van Spiritueel Amsterdam, horen we een cliënt wel eens aangeven. Nou, ik ben ongelooflijk eerlijk geweest. Ik heb eindelijk de waarheid verteld en nu is het over. De ander heeft zijn biezen gepakt en kon niet tegen mijn waarheid.

Als medium zijnde, ben je met zulke opmerkingen voorzichtig. Je voelt dat je eerst moet gaan invoelen op de energie van de beller. Het kan namelijk zomaar zijn dat de energie je heel veel vertelt. Hoe staat deze persoon in het leven. Zegt deze alles, op de momenten dat het nodig is. Hoe praat deze cliënt met anderen?

Dat gaat razendsnel zegt paragnost Astrid van Spiritueel Amsterdam, daar zijn we ook paragnost of medium voor. Deze beller is er van overtuigd het juiste te hebben gedaan. Maar, wat is dan de reden dat er contact wordt gezocht met een spirituele hulplijn. Als je dan vraagt, geeft paragnost Astrid aan, wat is de reden dat je belt. Is het vaak even stil.

Nou, ik wil weten of ik er goed aan heb gedaan. Of ik wil weten of de ander spijt gaat krijgen. In gaat zien dat die fout is. Of weer contact gaat zoeken. Heel veel vragen, waar diegene die de waarheid heeft uitgesproken, eindelijk, me blijft zitten. Daar zijn redenen voor.

Wat is de waarheid? Dat is de eerste reden om naar te kijken, geeft paragnoste Astrid van Spiritueel Amsterdam aan. Is er echt waarheid gesproken. Of heeft deze beller het zo gezien en dat voor waarheid aangezien!

Heeft deze beller alles eerst opgekropt en toen het tot aa de keel zat, alles er uit gegooid, is reden nummer twee. En als derde reden, hoe is het gezegd, met welke energie er onder. Is het beschuldigend geweest. Als je als medium of paragnost dit op een rustige doch duidelijke manier schetst, voel je aan de andere kant, de energie veranderen.

Je belt niet zomaar, geeft paragnost Astrid aan. Je hebt daar een reden voor. Je baalt aan de ene kant van het vertellen van jouw waarheid! Ja, dat klopt, ik heb er een schuldgevoel bij. Misschien had ik het beter niet kunnen doen.

Hier zit de les van het geheel in verscholen. Nu is de tijd aangekomen, dat de paragnost of het medium, aangeeft. Wat is waarheid. Hoe heb je deze gebracht? Dan blijkt in 99% het geval te zijn, dat de waarheid boos is uitgesproken. Dat de ander zo overdonderd er van is geraakt, dat die niets kan uitbrengen.

Heb je wellicht dingen opgestapeld, vraag paragnost Astrid aan de cliënt? En heb je daarom het gevoel dat je er van overtuigd bent waarheid te hebben gesproken, maar het wellicht geen waarheid is? Heb je dingen wel gevoeld en niet op dat moment uitgesproken? Daar kun je wel ens heel erg gelijk in hebben. Ik zie het nu ook.

Paragnost Astrid van Spiritueel Amsterdam geeft aan, ik hoef geen gelijk. Jij hebt je gelijk willen halen, alleen wil dat niet altijd de waarheid zijn. Want at the end, kunnen we altijd onze eigen waarheid vertellen. Daar moeten we nooit en te nimmer voor weglopen. Het is de manier wanneer en hoe of je het brengt. Iemand iets voor de voeten gooien, is geen waarheid. Wat waarheid is, wat het met jou doet, als een anders iets doet. En als je dat aangeeft, ik vindt dit niet fijn. Dit voelt niet goed. Dan spreek je waarheid!