Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Eddie.eu is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Analyse en publicatie door andere partijen dan Eddie.eu van de op deze site geplaatste informatie is, zonder schriftelijke toestemming van Eddie.eu, niet toegestaan.