Volwassenrol

Volwassen, daar hoort een volwassenrol bij.Volwassen, daar hoort een volwassenrol bij. Als medium werkzaam op Spiritueel Amsterdam, spreek je dagelijks veel mensen. Uit deze gesprekken komt vaak hetzelfde bovendrijven. Hun leven stellen ze te veel ten dienste van anderen. Wij mediums begrijpen dit. Er is een reden voor dat het gros van de mensen zo leeft. We krijgen het zo mee.

De vraag is dan. Leidt het gros van de mensen wel hun eigen leven? Zijn ze zich er van bewust dat het hun lijf is en zij als enige daar de beschikking over hebben? Zijn ze zich daarnaast bewust dat als ze hun leven weggeven aan anderen, op wat voor manier dan ook, dat ze nooit onafhankelijk keuzes maken.

Dat dit zomaar kan zorgen voor de vele ellende en het lijden wat ze constant ervaren? Dan zeggen wij van Spiritueel Amsterdam, volmondig ja. Hoe kun je het aardse leven leven, zonder je bewust te zijn van jezelf? Zonder keuzes te maken die voor jezelf goed zijn? Hoe kun je je ziel dan voeden met vrijheid?

Jouw lijf behoort niemand toe. Helemaal niemand. De enige die daar over moet beslissen, ben jij. Als we daar niet van doordrongen zijn, geven we anderen de mogelijkheid voor ons er over te beslissen. Ga je eigen lijf eens als je allerbelangrijkste bezit zien, want dat is het. Komt het er in het leven op aan, waar ben je dan blij om? Dat je het vege lijf hebt kunnen redden. Leven we daar naar?

Staan we daarbij stil? Welnee. We verzorgen ons lijf op heel veel vlakken niet goed. Qua eten, drinken, stress. Doen wat goed voor onszelf is. Vaak durven we dat niet. Ziet het bij de meesten er slecht uit. Ondertussen willen we niet ziek worden. Zeer duale gedachten dus.

Als je je lijf belangrijk vindt, ben je ook bewust van je ziel, die koester je, door goed voor je lijf te zorgen. Als je hiervan bewust bent leef je als vanzelf je eigen leven. En dat betekent dat je hebt leren voelen wat goed is voor jezelf en baseer je daar je eigen keuzes op. Iedereen kan dan op zijn kop staan. Jij volgt jouw gevoel dat voor jou een zeker weten is.

Als het gros van de mensen niet zo leeft. Die hier geen idee van hebben, dan begrijp je dat we het als mediums en paragnosten altijd erg druk hebben bij Spiritueel Amsterdam. Mensen die volledig in paniek zijn, echt zelf niet meer weten waar ze staan. Nog nooit echt voor zichzelf hebben te hoeven zorgen.

Vaak heeft dit met het relationele te maken. De partner vertrekt en nu. Hoe moet ik dit gaan oplossen? Komt mijn partner nog terug? Eigenlijk zeggen ze, ik heb niet geleerd een eigen leven te leiden, dat is volledig afhankelijk van een ander. Nu sta ik er alleen voor en weet ik niet hoe ik nu verder moet.

Ben je dan bewust van je lijf, je ziel, je geest, je leven? Heb je ooit een eigen keuze gemaakt? Nee, je hebt eigenlijk nooit de volwassenrol aangenomen, zoals we die in de psychologie noemen. Je hebt afwisselend in de ouderrol en in de kindrol gezeten. Ieder op volwassen leeftijd zou alle tools hebben moeten meekrijgen die horen bij een volwassenrol. Het gros krijgt dat dus niet mee.

Het zou fijn zijn als hier bij de opvoeding wel aandacht aan besteed zou gaan worden. Zodat je, als je je eigen leven gaat leiden, je bewust bent dat je als mens voor alles wat je doet, niet doet, toelaat, accepteert, zelf verantwoordelijk voor bent. Dat je je er terdege bewust van bent dat jij de verantwoordelijke bent om eigen lijf, geest en ziel goed te moeten verzorgen en te beschermen.

Dat als jij zelf geen keuzes maakt, een ander ze voor je maakt en jij eigenlijk je nooit echt vrij zult voelen. Wij van Spiritueel Amsterdam hebben al heel veel mensen op weg kunnen helpen, om de volwassenrol tot zich te gaan nemen. Daar zijn wij best trots op!